تماس با کلیک ۲۴۷

 شماره تلفن ثابت :
۰۲۶-۳۶۵۱۱۷۶۱
۰۲۶-۳۶۵۱۶۱۸۷

 پست الکترونیک : info@click47.ir

 کد پستی : ۳۱۷۵۹۹۳۳۱۷

 اینستاگرام : click247_ir

 نشانی: کرج، فردیس فلکه سوم پاساژ بعثت واحد ۴۵ ۷۵ ۷۶